Auteurs

nautagiesing

Marinus Giesing is directeur van twee scholen bij CSG Comenius in Leeuwarden. Hij is jarenlang coördinator van een swv vo geweest en intensief betrokken bij de leerlingenzorg op zijn school.

Pyt Nauta is als orthopedagoog verbonden geweest aan het Dockinga College in Dokkum en was coördinator van het samenwerkingsverband vo-vso. Later directeur van het Samenwerkingsverband passend onderwijs Fultura in Zuidwest Friesland. Nu nog werkzaam als adviseur op het gebied van passend onderwijs.