Auteurs

nautagiesing

Marinus Giesing is coördinator leerlingenzorg van CSG Comenius in Leeuwarden.

Pyt Nauta is als orthopedagoog verbonden aan het Dockinga College in Dokkum en is tevens directeur van het Samenwerkingsverband Fultura in Zuidwest Friesland.

Beiden zijn ze al een groot aantal jaren werkzaam in het onderwijs, met name op het gebied van de leerlingondersteuning.